Finne e-postadresser

Det kan være både rimelig og praktisk å markedsføre seg via mail. Det finnes nettsider der man kan kjøpe e-postadresser. Av og til selger foretak e-postadresser til andre foretak, men noen foretak foretrekker også å holde sine egne adresselister hemmelige.Man kan skaffe seg e-postadresser gjennom å be folk om adressene når de besøker foretaket nettsider. En enkel måte å skaffe adresser på, er å tilby kundene et nyhetsbrev. Et nyhetsbrev er en god markedsføringsmetode, men man må sørge for at nyhetsbrevet inneholder litt mer enn reklame, slik at mottakerne faktisk leser brevet. Det er viktig at man ber kunder og alle som er interessert i produktene man selger, om å legge igjen e-postadressen sin eller registrere seg for å motta nyhetsbrevet. På den måten sikrer man seg adresser til folk som kan være interessert i de produktene man selger.En annen måte å skaffe adresser på, er å arrangere en konkurranse der vinnerne blir kontaktet på mail. Da må alle som vil delta i konkurransen legge igjen adressen sin. Man må selvsagt opplyse deltakerne om at e-postadressen kan bli brukt til å sende ut reklame, slik at de vet hva de går med på når de registrerer adressen.